Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Unicyte AG, Aawasserstrasse 2, 6370 Oberdorf NW, Zwitserland (” Unicyte “, ” we ” of ” wij “). De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt waar wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht aan besteden.

Dit Privacybeleid beschrijft de gegevens die we over u verzamelen op de website van waaruit u dit beleid bezoekt; hoe we die gegevens gebruiken en vrijgeven; hoe we deze beschermen; en de keuzes die u daarbij kunt maken. We raden u aan ons Privacybeleid te lezen en op de beschikbare links te klikken als u aanvullende informatie over een bepaald onderwerp wilt.

INFORMATIEVERZAMELING

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die u als persoon identificeren of betrekking hebben op een identificeerbare persoon. We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, onder meer via registraties, applicaties, enquêtes, contactformulieren, in verband met uw vragen en automatisch wanneer u door onze website navigeert.

We kunnen om persoonsgegevens vragen wanneer u een website of ons contactformulier gebruikt. Persoonsgegevens die we kunnen opvragen, kunnen naam, voorkeurstaal, contactgegevens (zoals postadres, telefoonnummers, e-mailadres), interesses, informatie over specialiteit en aansluiting voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of vragen over klinische studies omvatten.

We kunnen de persoonsgegevens die u indient combineren met andere informatie die we van u hebben verzameld, zowel online als offline. We kunnen deze ook combineren met informatie die we over u ontvangen van de volgende andere bronnen, zoals openbaar toegankelijke databases, socialemediaplatforms en andere derde partijen.

U wordt geïnformeerd welke persoonsgegevens vereist zijn en welke persoonsgegevens optioneel zijn. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om de gevraagde diensten te kunnen leveren, kunnen we u die diensten mogelijk niet leveren.

Als u persoonsgegevens met betrekking tot een andere persoon aan ons verstrekt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u ons toestemming geeft om de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Tenzij we hier specifiek om vragen of uitnodigen, vragen we u om ons geen gevoelige persoonsgegevens te sturen, en deze niet openbaar te maken, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving (bijv. rijksregisternummers, kredietkaartnummer, paspoortnummer, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap, of biometrische of genetische gegevens met het doel een individu op unieke wijze te identificeren) op of via de website of anderszins aan ons.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De website is niet gericht op personen onder de 16 jaar en we verzoeken deze personen geen persoonsgegevens te verstrekken via de website. Als uw kind persoonsgegevens heeft ingediend en u wilt verzoeken om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder in het gedeelte ‘Neem contact met ons op’ op deze pagina.

PASSIEVE INFORMATIEVERZAMELING EN -GEBRUIK

Passieve informatieverzameling (d.w.z. het verzamelen van informatie zonder dat de bezoeker deze actief verstrekt) vindt meestal plaats terwijl een bezoeker op de website navigeert. Cookies zijn een standaardfunctie van websites waarmee we kleine hoeveelheden gegevens over uw bezoek aan onze website op uw computer kunnen opslaan. Cookies helpen ons te leren welke delen van de website nuttig zijn en welke delen verbetering behoeven. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER GOOGLE ANALYTICS

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Omvang van verwerking

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en opgeslagen.

Wij gebruiken de functie ‘anonymizeIP’ (zogenaamde IP-Masking): door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. (we raden u ten zeerste aan deze functionaliteit te gebruiken)

Tijdens uw bezoek aan de website worden de volgende gegevens verzameld:

 • De pagina’s die u oproept, uw “klikgedrag”
 • Behalen van “websitedoelen” (conversies, bijv. nieuwsbriefregistraties, downloads, aankopen)
 • Uw gebruikersgedrag (bijv. klikken, verblijfstijd, bouncepercentages)
 • Uw geschatte locatie (regio)
 • Uw IP-adres (ingekorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bijv. taalinstellingen, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De verwijzende URL (via welke website/advertentiemedium u op deze website bent gekomen)

Doel van verwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw (pseudoniem) gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics dienen om de prestaties van onze website te analyseren.

Ontvanger

De gegevensontvanger is

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS als gegevensverwerker. Hiervoor hebben wij een contract met Google afgesloten. Indien van toepassing hebben Amerikaanse autoriteiten toegang tot de gegevens die bij Google zijn opgeslagen.

Overdracht naar derde landen

In het kader van de dienstverlening worden de gegevens naar de VS overgedragen.

Duur van opslag

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd (controleer de toepasselijke bewaartermijn). Gegevens worden automatisch één keer per maand verwijderd zodra de opslagperiode is bereikt.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door

 1. geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of
 2. door HIER de browser add-on te downloaden en installeren om Google Analytics uit te schakelen.

Door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, kunt u ook het opslaan van cookies voorkomen. Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, kan de functionaliteit van deze en andere websites beperkt zijn.

Rechtsgrond en herroepingsrecht

Uw toestemming is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking, art.6 para.1 S.1 lit.a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door uw keuze in de cookie-instellingen te wijzigen.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google, raadpleeg https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ en https://policies.google.com/?hl=en

 

HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken en onthullen persoonsgegevens die u ons verstrekt zoals beschreven aan u op het moment van verzameling en met name om:

 • Websitefunctionaliteit te bieden en uw verzoeken te vervullen wanneer we een contractuele relatie of een legitiem belang hebben, dit omvat:
  • Om te reageren op uw vragen en om aan uw verzoeken te voldoen (bijv. met betrekking tot klinische onderzoeken)
  • Om u administratieve informatie te sturen, zoals wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid.
 • Met u in contact te treden als zorgverlener wanneer we een contractuele relatie of een legitiem belang hebben, dit omvat:
  • Om te verifiëren of u in aanmerking komt voor toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die mogelijk alleen aan bepaalde gelicentieerde zorgverleners worden verstrekt.
  • Om u te betrekken bij programma’s/panels van zorgdeskundigen.
  • Om u te betrekken bij onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten of die van een filiaal of zakenpartner van Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
  • Om met u samen te werken aan medische evenementen, publicaties of adviesbijeenkomsten.
  • Om uw mening te vragen over producten en diensten die door ons of een filiaal of zakenpartner van Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA worden gepromoot voor ontwikkelings- en verbeteringsdoeleinden.
 • U in staat te stellen deel te nemen aan speciale programma’s, activiteiten of evenementen, als onderdeel van onze contractuele relatie met u of wanneer we een legitiem belang hebben.
 • Onze zaken te doen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan onze legitieme belangen bij het behouden van ons bedrijf. Dit omvat:
  • Om gegevensanalyse en audits uit te voeren.
  • Om gebruikstrends bij het gebruik van onze websites te identificeren en de effectiviteit van onze communicatie te analyseren.
  • Om fraude op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken, inclusief monitoring van (cyber)veiligheid en preventie.
  • Om onze producten en diensten te ontwikkelen, te verbeteren of aan te passen.
  • Om uw vermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde producten of diensten te valideren.
  • Om beter te begrijpen hoe onze producten en diensten van invloed zijn op u en degenen voor wie u zorgt.
  • Om problemen op te sporen en erop te reageren, inclusief het aangaan van wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen met betrekking tot bijwerkingen, productklachten en patiëntveiligheid.
  • Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en uit te breiden.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR MAKEN

We maken ook informatie bekend die via de website is verzameld:

 • Aan andere filialen van Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg vor der Höhe, Duitsland voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst van de filialen van Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA is beschikbaar op https://www.freseniusmedicalcare.com/en/media/publications/annual-reports/.
 • Aan onze externe partners met wie we samenwerken met betrekking tot bepaalde producten of diensten;
 • Aan onze externe dienstverleners om diensten te leveren zoals websitehosting, gegevensanalyse, infrastructuurvoorziening, IT-diensten, e-mail- en direct mailbezorgingsdiensten, auditing en andere diensten; en
 • Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

Daarnaast kunnen we uw informatie gebruiken en openbaarmaken als we denken dat dit nodig of gepast is:

 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze filialen, u of anderen te beschermen;
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en onze wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen (waaronder mogelijk wetten buiten het land waar u woont), om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (waaronder mogelijk autoriteiten buiten het land waar u woont), om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere juridische redenen;
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen.
 • We kunnen uw informatie ook op andere manieren gebruiken en openbaarmaken, nadat we uw toestemming hebben verkregen om dit te doen. Bovendien kunnen we, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, informatie die niet in persoonlijk identificeerbare vorm is, voor welk doel dan ook gebruiken en openbaarmaken.

KEUZES EN TOEGANG

Als u uw persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, of als u een verzoek wilt indienen om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen met het oog op de overdracht ervan naar een ander bedrijf (voor zover deze rechten aan u worden verleend door de toepasselijke wetgeving), neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens in het gedeelte “Neem contact op met ons” van deze pagina. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk één maand na ontvangst op uw verzoek reageren. Als de omstandigheden enige vertraging in onze reactie veroorzaken, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en geven wij u een datum voor onze reactie.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben, en door onze website te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk vereist), kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten het land waar u woont, inclusief naar landen buiten Zwitserland of de Europese Economische Ruimte (EER), die kunnen voorzien in andere regels voor gegevensbescherming dan in uw land.

Sommige landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit Zwitserland of de EER naar landen die door de Europese Commissie of Zwitserland niet als adequaat worden beschouwd, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat er adequate maatregelen zijn getroffen, onder meer door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan EU-modelcontractbepalingen of een door de EU goedgekeurde gedragscode of certificering, om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het gedeelte ‘Neem contact met ons op’ hieronder.

 

VEILIGHEID

We zullen passende maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging, waaronder het verplichten van dienstverleners om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te beschermen.

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en van de toepasselijke wettelijke vereisten. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur dat we een doorlopende relatie met u hebben en de website aan u leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; en (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de gegevensverzameling, het gebruik, de openbaarmaking of beveiligingspraktijken, of andere praktijken, van een derde partij, inclusief een derde partij die een dienst exploiteert waarnaar de website linkt en het gebruik van cookies die op hun beurt op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen. Het opnemen van een link op de website houdt niet in dat we de gekoppelde dienst goedkeuren en toegang tot externe links is op eigen risico en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van genoemde externe links. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Deze website maakt gebruik van sociale bladwijzers (van Facebook). Met sociale bladwijzers kunnen gebruikers links en nieuwsberichten delen. We hebben op onze website alleen een link naar het betreffende sociale netwerk opgenomen. Na het klikken op de geïntegreerde afbeelding worden uw gegevens overgedragen aan de betreffende aanbieder. Als u al bent ingelogd op het sociale netwerk, kunnen gegevens rechtstreeks aan uw account worden gekoppeld door op de afbeelding te klikken. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze gekoppelde diensten verwijzen wij u naar het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk.

DOWNLOADS & MEDIABESTANDEN

Alle downloadbare documenten, bestanden of media die op de website beschikbaar worden gesteld, worden op eigen risico verstrekt. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alleen echte downloads beschikbaar zijn, wordt u geadviseerd om hun authenticiteit te verifiëren met behulp van antivirussoftware van derden of vergelijkbare applicaties.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor downloads van derden en downloads die worden geleverd door externe websites van derden en adviseren u om hun authenticiteit te verifiëren met behulp van antivirussoftware van derden of soortgelijke applicaties.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of zorgen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid of de informatiepraktijken van deze website, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie, neem dan als volgt contact met ons op:

Unicyte AG
Unicyte AG{3}Aawasserstrasse 2, 6370 Oberdorf NW, Zwitserland
Telefoon: +41 (41) 552 49 89
E-mail: [email protected]

U kunt bij vragen ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: [email protected]

U kunt ons ook een bericht sturen via het contactformulier op deze website.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN REGELGEVENDE INSTANTIE

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio. Klik hier voor contactgegevens van dergelijke autoriteiten in de EER.

 

 

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene Privacybeleid op de website plaatsen. We raden u aan het Privacybeleid regelmatig te bekijken wanneer u de website bezoekt. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 8 november 2021