יוזם המחקר

הניסוי reLiver-1 נערך ביוזמת חברת Unicyte AG

Unicyte AG היא חברה לרפואה רגנרטיבית המתמקדת במחלות של הכליות והכבד, בסוכרת ובמחלות אונקולוגיות. מטה החברה נמצא באוברדורף, קנטון נידוולדן, שווייץ.

אבולוציה של 15 שנות מחקר

Unicyte היא תוצאה של שיתוף פעולה מחקרי בן חמש עשרה שנה בין צוות המחקר של פרופ' קמוסי מאוניברסיטת טורינו וחברת Fresenius Medical Care.

מחקר זה מתמקד בתאי גזע בוגרים של כבד אנושי (HLSC) שהם בעלי שורה ארוכה של יכולות התמיינות והתחדשות עצמית. HLSC מיוצרים בבנק תאי גזע ראשי, שם מכינים אותם לשימוש בתור מוצר רפואי מחקרי בניסויים הרפואיים של Unicyte.

Unicyte AG היא חברה לרפואה רגנרטיבית המתמקדת במחלות של הכליות והכבד, בסוכרת ובמחלות אונקולוגיות. מטה החברה נמצא באוברדורף, קנטון נידוולדן, שווייץ.